Norsk cougar dating

best vietnamese dating site test match delhi tickets

ny dating app tinder dating one night stand

9. nov 2015 Regjeringen ønsker å styrke et allsidig og bredt norsk næringsliv, og legge bedre til rette for privat eierskap. Dette gjelder også for utenlandsforbindelser for kraft. Det overordnede målet er fortsatt å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter, sier olje- og energiminister Tord Lien.

1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. Bakgrunnen for prosjektet er et høyt og økende aktivitetsnivå i riggnæringen som legger press på tilgangen til kvalifisert personell. Knapphet på flyttbare rigger har tidligere vært en flaskehals på norsk sokkel, men denne situasjonen er i ferd med å endre seg. Det er forventet at antall rigger på